0 3
1

5 Spanish Cities that will make you fall in Love

0 3
1
1 Min Read

Spain is home to some of the most stunning architecture in Europe, known throughout the world for its distinguishable form and famous historical monuments. With influences from the Romans to the Moors, you’ll find each city has a unique architectural style. From the classic Andalusian…

0 17
1
1 Min Read

There are three primary ways to work with third-party services in Ghost: using Zapier, editing your theme, or using the Ghost API. Zapier You can connect your Ghost site to over 1,000 external services using the official integration with Zapier. Zapier sets up automations with Triggers…

0 2
1
1 Min Read

Music is an art form and cultural activity whose medium is sound organized in time. General definitions of music include common elements such as pitch (which governs melody and harmony), rhythm (and its associated concepts tempo, meter, and articulation), dynamics (loudness and softness), and the…

0 35
1

Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny. Swoją wiedzę stale poszerza biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach m.in. „Art. Of Composite – estetyka kompozytowa bez tajemnic”, czy „Diagnostyka problemów dziąsłowo-śluzówkowych i podstawowe zabiegi w periodontologii”. Była również zaangażowana w program profilaktyczno-edukacyjny „Chroń dziecięce uśmiechy” – coroczny cykl…

0 0
1

Asystentka stomatologiczna, ortodontyczna i higienistka stomatologiczna z kilkunastoletnim doświadczeniem praktycznym. Certyfikowany instruktor oddychania metodą Butejki. W Triclinium zajmuje się czynnym asystowaniem przy zabiegach z zakresu stomatologii, ortodoncji i chirurgii stomatologicznej. Osoba doskonale zaznajomiona z procedurami asysty, koniecznymi do bezpiecznego, aseptycznego i komfortowego dla pacjentów wykonywania…