Lek. stom. Aleksandra Wolańska

Lekarz stomatolog.

Jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

W swojej pracy zajmuje się protetyką, w tym wykonywaniem prac stałych oraz ruchomych, a także przebudową zwarcia. Do obszaru jej zawodowych obowiązków i zainteresowań należą także stomatologia estetyczna oraz endodoncja. Pomaga również pacjentom cierpiącym na  bruksizm.

Dr Aleksandra Wolańska stale poszerza zakres swoich kompetencji, uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach z dziedziny protetyki.

W Triclinium współpracuje z zespołem stomatologów i ortodontów w interdyscyplinarnym leczeniu pacjentów.